Inkomstenbelasting

Bijna alle ondernemers zullen te maken krijgen met de inkomstenbelasting.
Firma’s en eenmanszaken dienen hun behaalde winst aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting, bovendien kunnen indien hier recht op bestaat enkele ondernemersfaciliteiten worden toegepast. Dga’s en eigenaren van vennootschappen doen hun winstaangifte middels de vennootschapsbelasting, maar zullen wel aangifte moeten doen van ontvangen dividenden, het aanmerkelijke belang in de vennootschap en schulden of vorderingen die zij met de vennootschap hebben. Verder dienen ook de onderwerpen die van toepassing zijn op particulieren (o.a. looninkomsten, eigen woning, box 3 inkomen etc.) in de aangifte dienen te worden meegenomen.

Met onze aangiftesoftware doen wij de aangifte voor onze cliënten, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met (ondernemers)faciliteiten die van toepassing kunnen zijn.
Indien u in ons cliënten bestand bent opgenomen dan vragen wij in de periode maart, april uitstel voor het inleveren van de aangifte, er is dan de tijd tot 1 mei van het jaar erop om de aangifte in te dienen. Zeker als de boekhouding nog niet kan worden afgerond voor 1 mei, is dit van belang.

Verder kunt u indien gewenst ons machtigen om kopieën van uw aanslagen te ontvangen, wij kunnen dan snel beoordelen of een aanslag correct is, aansluit op de aangifte of dat er bezwaar dient te worden gemaakt tegen aanslag.