Fiscaal

Elke ondernemer of onderneming moet belasting betalen over zijn inkomen, de twee belangrijkste zijn de inkomstenbelasting (voor eenmanszaken) en de vennootschapsbelasting voor vennootschappen. Er zijn voor ondernemers een fors aantal regelingen, waar vaak een flink voordeel mee kan worden behaald.
Ook zijn de meest ondernemers omzetbelastingplichtig.
Verder kun je als ondernemer of onderneming te maken krijgen met loonheffing (bij personeel) of dividendbelasting bij dividend uitkeringen.
Wij kunnen bij al uw fiscale aangelegenheden adviseren en ondersteunen met het doen van de aangiften die voor u van toepassing zijn.
Met onze aangiftesoftware kunnen wij electronische aangiften doen voor de omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Tevens biedt ons systeem de mogelijkheid voor uitstelverzoeken en voorlopige aangiften.
Voor meer uitleg per belastingsoort verwijzen wij naar de afzonderlijke tabs op onze website.