Loonadministratie

Salarisadministratie voeren is een lastige en tijdrovende klus, het vereist veel specifieke kennis omdat er veel regels zijn om rekening mee te houden. Jaarlijkse wijzigingen in de loonheffing, premies sociale verzekeringen en collectieve arbeidsovereenkomsten, noodzaken een goede en secure loonadministratie. Bovendien is het belangrijk dat de werknemers tijdig een correcte loonstrook ontvangen.
Met ons loonprogramma kunnen we de loonberekeningen op correcte wijze voor je maken en de loonheffing aangifte voor je doen.
Wij kunnen aanleveren:
• Loonstroken en jaarloonopgaven.
• Journaalposten en betaalstaten.
• Aangiften loonheffingen en aangiften naar de bedrijfsverenigingen/pensioenfondsen.
Op verzoek van de cliënt kunnen wij op papier aanleveren of in Pdf formaat, ook kunnen wij de aanlevering van de loonstroken aan de werknemers voor onze rekening nemen. Onder ons kopje ‘downloads’ treft je enkele formulieren om te downloaden ten behoeve van de loonadministratie.