Privacy statement

Privacy Statement

Ten einde de door Adfinish aangeboden diensten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. Adfinish zal zonder voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekend maken aan derden, tenzij wij hiertoe worden verplicht op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel. Op deze website kunnen alle functies worden gebruikt zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website worden vastgelegd. Alleen wanneer u verzocht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van deze gegevens plaats.